Gıda ürünlerinde ‘trafik ışığı’ modeline geçiliyor

Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin duyurduğu ambalajlı besin ürünlerinde devreye girecek “trafik ışığı” uygulamasının detayları belli oldu.

Bakanlıktan alinan bilgilere göre, sağlık Bakanlığı ile yürütülen obeziteyle ugras çalışmaları kapsamında Türk besin Kodeksi besin Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde farklık yapılacak.

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sıvı veyahut katı olarak satışa sunulan ambalajlı gıdalarda, üründe bulunan yağ, doymuş yağ, şeker ve tuza ait referans alım oranları etikette belirtilecek.

IŞIKLANDIRMA MODELİ

Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuzda alınması koşul olan referans alım değerlerine ait olarak, “trafik ışığı” modeliyle rengarenk etiketleme yapılacak. besin ambalajlarında, sarı, yeşil ve al rengarenk uyarılar yer alacak.

Renklendirme uygulaması, her tek besin ögesi amaciyla ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Örneğin, yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz bulunan tek besin ürününün ambalajında, yağ ve tuz amaciyla “kırmızı”, şeker amaciyla “sarı” ikaz yer alabilecek.

Renkli etiketleme kaideleri içecekler ve katı gıdalar amaciyla iki değişik şekilde olacak. Katı ve sıvı gıdalarda, kişinin hergün tüketebileceği miktarlara göre referans alım değerleri tespit edildi. Bu alım değerlerinin gıdanın içindeki miktarına göre,”düşük”, “orta” ve “yüksek” olmak üzere üç kriter belirlendi.

Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz yönünden “düşük” ürünlerde yeşil, “orta” ürünlerde açık sarı, “yüksek” ürünlerde al renkler kullanılacak. Örneğin, “yüksek” kriterleri belirlenirken yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz besin ögeleri amaciyla referans alım oranının yüzde 25’inden çok olması gerekecek.

Katı tek gıdanın her 100 gramında 1,5 gramdan çok tuz varsa al renk, 12 gr yağ varsa sarı renk, 4,6 gr şeker varsa yeşil renk konacak.

GIDADA OLMAYAN BESİN ÖĞELERİ İÇİN RENK KULLANILMAYACAK

Yağ, şeker ve tuz benzeri besin ögelerinin gıdanın bileşiminde yer almaması vaziyetinde renklendirme yapılmayacak. Örneğin, kolada hiç yağ yoksa, yağ amaciyla renklendirme yer almayacak.

Gıdanın adı, isimi oluşturan bütün kelimeler aynı büyüklükte, aynı ova tipinde, aynı stilde ve art tasarı rengi ile kontrast oluşturacak şekilde asgari üç milimetrelik punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılacak.

Yönetmelikle yapılacak tek başka düzenlemeye göre, çölyak hastalarının hassasiyetleri dikkate alınarak, isteğe bağlı bilgilendirme kapsamında glüten içermeyen gıdaların etiketlerinde “Glüten içermez”, “Glütensiz”, “Glüten yoktur” benzeri ifadeler kullanılabilecek.

MUMLANMIŞ MEYVEDE ELERJEN BİLGİSİ OLACAK

Taze meyve ve sebze, balık amaciyla mecburi yafta verileri de belirlenecek. kitir meyve ve sebze etiketlerinde mecburi bilgi olarak ürünün isimi ve varsa çeşidi, menşe bilgisi, kükürt dioksit ve sülfitler ile işlem görmüş veya rastgele tek besin katkı maddesiyle kaplanmış (mumlanmış) olması vaziyetinde alerjen bilgisi, izlenebilirliğin sağlanması emeliyle besin işletmecisine ait iletişim verileri yer alacak.

ÇÖZÜLMÜŞ BALIĞI TÜKETİCİ BİLECEK

Hazır ambalajlı olmayan kitir balık ve balıkçılık ürünlerinin etiketinde, ürünün ilmi literatürlerde geçen resmi isimi veyahut alışılagelen adı, imalat metodu (çiftlik, tatlı su, deniz gibi), menşe bilgisi, besin işletmecisine ait iletişim verileri bulunacak. Balık, çözündürülerek piyasaya istek edilmesi vaziyetinde “Çözündürülmüştür, tekrar dondurmayınız” ifadesi kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde tüketiciye sunulacak.